آکادمی زبان انگلیسی
 

  Practicing Golf

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Why is Jason's friend surprised that Jason is going golfing?
What was Jason's friend going to ask Jason if he wasn't busy that day?
What does the word "hovering" mean in this dialog?
When are they going to meet?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.