آکادمی زبان انگلیسی
 

  Noun + To Be

آشنایی با ساختار گرامری Noun + To Be + Noun برای ساخت جملات ساده در انگلیسی

اسم ها (Nouns) کلماتی برای نامگذاری و خطاب قرار دادن اشیا، اشخاص، مکان ها و … هستند. از اسامی معمول و متداول می توان به اسامی که برای نامگذاری حیوانات، کشورها، غذاها، زبان ها، شهرها و اشخاص استفاده می شود نام برد.

هنگامی که می خواهیم از چیزی نام ببریم از ساختار زیر استفاده می کنیم:

Noun + To Be + Noun

 

مثال:

English is a language. (Noun + To Be + Noun)

A chicken is a bird. (Noun + To Be + Noun)

 

از فعل IS در بین 2 اسم مفرد (تکی) استفاده می شود:

Singular Noun + IS + Singular Noun

 

مثال:

Tehran is a city.

Iran is a country.

French is a language.

Europe is a continent.

 

دقت داشته باشید که معمولا از حرف تعریف (a یا an) قبل از یک اسم مفرد (تکی) استفاده می کنیم.

از حرف تعریف a قبل از حروف بی صدا و از حرف تعریف an قبل از حروف صدا دار استفاده می کنیم.

حروف صدا دار (Vowels) در انگلیسی:  A, E, I, O, U

حروف بی صدا (Consonants) در انگلیسی: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

یعنی اگر حرف اول یک کلمه یکی از حروف صدا دار باشد، قبل از آن کلمه از an استفاده می شود و چنانچه حرف اول یک کلمه جز حروف بی صدا باشد، قبل از آن کلمه از a استفاده می شود.

 

Chile is a country. (A before consonant)

Santiago is a city. (A before consonant)

An apple is a fruit (A before consonant)

A dog is an animal. (AN before vowel)

A mosquito is an insect. (AN before vowel)

Qantas is an airline. (AN before vowel)

 

قبلا اشاره شده بود که برای اسامی مفرد (تکی، یک عدد) از ساختار زیر استفاده می شود:

Singular Noun + IS + Singular Noun

 

اما در حالتی که اسامی ما جمع باشد (در مورد بیش از یک عدد صحبت شود) از ساختار زیر استفاده می شود:

Plural Noun + ARE + Plural Noun

 

و دقت شود چنانچه اسامی ما جمع باشد دیگر نیازی به استفاده از حروف تعریف a یا an نداریم.

 

A dog is an animal. (یک سگ)

Dogs are animals. (بیش از یک سگ)

Spanish is a language. (یک زبان)

Spanish and Italian are languages. (دو زبان)

Cities are places. (شهرها)

Countries are states. (کشورها)

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Australia and New Zealand _____ countries.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Chile is a _____.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A dog is an _____.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

English _______ a language.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

France is _______ _______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A parrot _______ a bird.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

_______ car is _______ machine.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

London and Paris _____ cities.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

_____ is a country.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Arabic and Chinese _____ countries.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A horse is _______ _______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Spanish is ______ ______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

An ant is _______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Dogs and cats _______ animals.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

An ______ is an animal.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A carrot is a ______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Europe is a ______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A pumpkin _____ a vegetable

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A dictionary is _______ _______.

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

Planes _______ machines.
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.