آکادمی زبان انگلیسی
 

  Hello

فهرست لغات مقدماتی برای شروع گفتگو به زبان انگلیسی

سلام
US UK
hello
خداحافظ
US UK
bye
صبح به خیر
US UK
good morning
پرسیدن ، درخواست کردن
US UK
ask
به امید دیدار ، خداحافظ
US UK
see you
رفتن
US UK
go
تصویر
US UK
picture
بعد از ظهر به خیر
US UK
good afternoon
پاسخ ، جواب
US UK
answer
سلام
US UK
hi
کار دو نفری
US UK
pair work
پاسخ دادن ، جواب دادن
US UK
answer
عصر به خیر
US UK
good evening
خداحافظ
US UK
goodbye
بعدا می بینمت ، خداحافظ
US UK
see you later
کار گروهی
US UK
group work
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.