آکادمی زبان انگلیسی
 

  John is at the park

متن را مطالعه نموده و به سوالاتی که در رابطه با متن طرح شده اند پاسخ دهید.

John is at the park.

He sees dogs.

He sees birds.

He sees ducks.

Where is John?
What does John see?
Which animal does John see?
John not see
John probably also sees
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.