آکادمی زبان انگلیسی
 

  Time (Part 1)

ظهر
US UK
midday
هنگام غروب
US UK
dusk
بعد از ظهر
US UK
afternoon
صد سال (قرن، سده)
US UK
century
آخر هفته
US UK
weekend
عصر ، غروب
US UK
evening
سال
US UK
year
هفته
US UK
week
سحرگاه ، سپیده دم
US UK
dawn
دوهفته
US UK
fortnight
ساعت (به معنی یک ساعت یا 60 دقیقه)
US UK
hour
سال کبیسه
US UK
leap year
صبح
US UK
morning
شب
US UK
night
ثانیه
US UK
second
ماه (ماه های سال)
US UK
month
دقیقه
US UK
minute
روز
US UK
day
نیمه شب
US UK
midnight
طلوع خورشید
US UK
sunrise
غروب خورشید
US UK
sunset
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.