آکادمی زبان انگلیسی
 

  Time (Part 1)

سحرگاه ، سپیده دم
US UK
dawn
ماه (ماه های سال)
US UK
month
طلوع خورشید
US UK
sunrise
بعد از ظهر
US UK
afternoon
دوهفته
US UK
fortnight
روز
US UK
day
ساعت (به معنی یک ساعت یا 60 دقیقه)
US UK
hour
سال
US UK
year
صبح
US UK
morning
هفته
US UK
week
دقیقه
US UK
minute
صد سال (قرن، سده)
US UK
century
ظهر
US UK
midday
عصر ، غروب
US UK
evening
شب
US UK
night
آخر هفته
US UK
weekend
نیمه شب
US UK
midnight
هنگام غروب
US UK
dusk
سال کبیسه
US UK
leap year
غروب خورشید
US UK
sunset
ثانیه
US UK
second
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.