آکادمی زبان انگلیسی
 

  Time (Part 1)

سال
US UK
year
شب
US UK
night
دقیقه
US UK
minute
ظهر
US UK
midday
سال کبیسه
US UK
leap year
دوهفته
US UK
fortnight
صبح
US UK
morning
ثانیه
US UK
second
عصر ، غروب
US UK
evening
نیمه شب
US UK
midnight
صد سال (قرن، سده)
US UK
century
آخر هفته
US UK
weekend
دهه (ده سال)
US UK
decade
سحرگاه ، سپیده دم
US UK
dawn
هفته
US UK
week
بعد از ظهر
US UK
afternoon
طلوع خورشید
US UK
sunrise
ساعت (یک ساعت، 60 دقیقه)
US UK
hour
هنگام غروب
US UK
dusk
ماه (ماه های سال)
US UK
month
روز
US UK
day
غروب خورشید
US UK
sunset
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.