آکادمی زبان انگلیسی
 

  Time (Part 1)

آخر هفته
US UK
weekend
شب
US UK
night
عصر ، غروب
US UK
evening
صبح
US UK
morning
ثانیه
US UK
second
سال کبیسه
US UK
leap year
بعد از ظهر
US UK
afternoon
صد سال (قرن، سده)
US UK
century
دقیقه
US UK
minute
نیمه شب
US UK
midnight
غروب خورشید
US UK
sunset
طلوع خورشید
US UK
sunrise
ظهر
US UK
midday
سحرگاه ، سپیده دم
US UK
dawn
سال
US UK
year
ساعت (به معنی یک ساعت یا 60 دقیقه)
US UK
hour
روز
US UK
day
ماه (ماه های سال)
US UK
month
هفته
US UK
week
دوهفته
US UK
fortnight
هنگام غروب
US UK
dusk
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.