آکادمی زبان انگلیسی
 

  Alex

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Where is Alex studying?
What is his host mother’s name?
What is Alex’s favorite Italian food?
When does Alex make Thai food?
Where does Alex’s host father take him?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.