آکادمی زبان انگلیسی
 

  Meet Anna

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Where does Anna come from?
How old is Anna?
Where was her mother born?
Has Anna been to Vietnam before?
How will they go to Vietnam?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.