آکادمی زبان انگلیسی
 

  Mark at the market

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
When did Mark go to the market?
How many eggs did he buy?
What did he eat for lunch?
When did he visit the clinic?
How did he go home?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.