آکادمی زبان انگلیسی
 

  Jack is tired

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Why is Jack so tired?
What does cramming mean in this dialog?
What subject and how many pages does one student have to write?
Why are they going to meet on Saturday?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.