آکادمی زبان انگلیسی
 

  Jane & Jack

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What question did Jack ask Jane?
Why does Jack smoke?
How many cigarettes does Jack smoke in a day?
What is Jane trying to do in this conversation?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.