آکادمی زبان انگلیسی
 

  Anna is an artist

متن را مطالعه نموده و به سوالاتی که در رابطه با متن طرح شده اند پاسخ دهید.

Anna is an artist.

She draws the moon.

She draws clouds.

She draws stars

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.