آکادمی زبان انگلیسی
 

  Common Expressions

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

بد نیست
US UK
not bad
مطمئنا
US UK
certainly
خوب بخوابی
US UK
sleep well
در اولین فرصت
US UK
as soon as possible
همین طور برای شما!
US UK
same to you
یقینا
US UK
absolutely
درسته!
US UK
that's right
ارزشش رو نداره
US UK
it's not worth it
کافیه!
US UK
that's enough
باشه!
US UK
ok
عجله دارم
US UK
i'm in a hurry
مهم نیست
US UK
it's not important
منم همین طور
US UK
me too
البته که نه!
US UK
of course not
حتما
US UK
sure
اشکالی نداره
US UK
that's fine
دارم میرم بیرون
US UK
i'm going out
باید برم
US UK
i've got to go
من او را دوست دارم
US UK
i like him/her/it
قطعا ، مسلما
US UK
definitely
البته!
US UK
of course
اشکالی نداره
US UK
it doesn't matter
جدی نیست!
US UK
it's not serious
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.