آکادمی زبان انگلیسی
 

  Common Expressions

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

بد نیست
US UK
not bad
جدی نیست!
US UK
it's not serious
خوب بخوابی
US UK
sleep well
درسته!
US UK
that's right
اشکالی نداره
US UK
it doesn't matter
البته که نه!
US UK
of course not
کافیه!
US UK
that's enough
ارزشش رو نداره
US UK
it's not worth it
مهم نیست
US UK
it's not important
قطعا ، مسلما
US UK
definitely
اشکالی نداره
US UK
that's fine
عجله دارم
US UK
i'm in a hurry
یقینا
US UK
absolutely
همین طور برای شما!
US UK
same to you
من او را دوست دارم
US UK
i like him/her/it
البته!
US UK
of course
دارم میرم بیرون
US UK
i'm going out
باشه!
US UK
ok
منم همین طور
US UK
me too
مطمئنا
US UK
certainly
در اولین فرصت
US UK
as soon as possible
حتما
US UK
sure
باید برم
US UK
i've got to go
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.