آکادمی زبان انگلیسی
 

  Common Expressions

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

عجله دارم
US UK
i'm in a hurry
کافیه!
US UK
that's enough
بد نیست
US UK
not bad
قطعا ، مسلما
US UK
definitely
یقینا
US UK
absolutely
من او را دوست دارم
US UK
i like him/her/it
خوب بخوابی
US UK
sleep well
درسته!
US UK
that's right
دارم میرم بیرون
US UK
i'm going out
مهم نیست
US UK
it's not important
همین طور برای شما!
US UK
same to you
منم همین طور
US UK
me too
اشکالی نداره
US UK
it doesn't matter
جدی نیست!
US UK
it's not serious
باید برم
US UK
i've got to go
ارزشش رو نداره
US UK
it's not worth it
در اولین فرصت
US UK
as soon as possible
اشکالی نداره
US UK
that's fine
حتما
US UK
sure
باشه!
US UK
ok
البته که نه!
US UK
of course not
البته!
US UK
of course
مطمئنا
US UK
certainly
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.