آکادمی زبان انگلیسی
 

  Common Expressions

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

اشکالی نداره
US UK
it doesn't matter
ارزشش رو نداره
US UK
it's not worth it
البته!
US UK
of course
البته که نه!
US UK
of course not
باشه!
US UK
ok
اشکالی نداره
US UK
that's fine
یقینا
US UK
absolutely
در اولین فرصت
US UK
as soon as possible
من او را دوست دارم
US UK
i like him/her/it
جدی نیست!
US UK
it's not serious
همین طور برای شما!
US UK
same to you
خوب بخوابی
US UK
sleep well
درسته!
US UK
that's right
مهم نیست
US UK
it's not important
باید برم
US UK
i've got to go
قطعا ، مسلما
US UK
definitely
دارم میرم بیرون
US UK
i'm going out
حتما
US UK
sure
بد نیست
US UK
not bad
مطمئنا
US UK
certainly
کافیه!
US UK
that's enough
منم همین طور
US UK
me too
عجله دارم
US UK
i'm in a hurry
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.