آکادمی زبان انگلیسی
 

  Scott

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
How old is Scott?
How many pencils does he have?
Does he have two rulers?
Where is Scott?
Where is the book?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.