آکادمی زبان انگلیسی
 

  Feelings (Part 2)

لغات و واژه ها برای بیان احساسات

خیلی خسته ، خالی از انرژی
US UK
exhausted
آسوده‌ خاطر ، بی‌خیال
US UK
relaxed
آزرده ، دلخور و ناراحت
US UK
annoyed
ناامید ، مایوس
US UK
disappointed
خسته ، کسل ، بیزار
US UK
weary
خشمگین و بسیار عصبانی
US UK
furious
منزجر ، متنفر ، مخالف با چیزی
US UK
disgusted
کبود (کبود شدن بدن) ، آبی مایل به خاکستری (رنگ کبود)
US UK
livid
مشتاق ، بسیار علاقمند
US UK
enthusiastic
متعجب ، شگفت زده
US UK
astonished
عصبی و مضطرب
US UK
anxious
مضطرب
US UK
stressed
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.