آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

نام روزهای هفته در انگلیسی، توجه کنید که ابتدای این نامها با حروف بزرگ نوشته میشود.

هر سه شنبه ، سه شنبه ها
US UK
on tuesdays
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
US UK
on sundays
یک هفته بعد از فردا
US UK
a week tomorrow
در چهارشنبه
US UK
on wednesday
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
US UK
on thursdays
در سه شنبه
US UK
on tuesday
در پنجشنبه
US UK
on thursday
در شنبه
US UK
on saturday
هر دوشنبه ، دوشنبه ها
US UK
on mondays
چهارشنبه
US UK
wednesday
یک هفته بعد از سه شنبه
US UK
a week on tuesday
در یکشنبه
US UK
on sunday
هر جمعه ، جمعه ها
US UK
on fridays
شنبه
US UK
saturday
امروز چه روزی است؟
US UK
what day is it today?
یکشنبه
US UK
sunday
هر شنبه ، شنبه ها
US UK
on saturdays
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
US UK
on wednesdays
چه روزی است؟
US UK
what day is it?
در جمعه
US UK
on friday
دوشنبه
US UK
monday
سه شنبه
US UK
tuesday
جمعه
US UK
friday
در دوشنبه
US UK
on monday
پنج شنبه
US UK
thursday
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.