آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

نام روزهای هفته در انگلیسی، توجه کنید که ابتدای این نامها با حروف بزرگ نوشته میشود.

شنبه
US UK
saturday
چه روزی است؟
US UK
what day is it?
در چهارشنبه
US UK
on wednesday
در جمعه
US UK
on friday
یک هفته بعد از فردا
US UK
a week tomorrow
امروز چه روزی است؟
US UK
what day is it today?
جمعه
US UK
friday
در پنجشنبه
US UK
on thursday
یکشنبه
US UK
sunday
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
US UK
on sundays
در سه شنبه
US UK
on tuesday
هر دوشنبه ، دوشنبه ها
US UK
on mondays
چهارشنبه
US UK
wednesday
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
US UK
on thursdays
هر شنبه ، شنبه ها
US UK
on saturdays
در یکشنبه
US UK
on sunday
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
US UK
on wednesdays
سه شنبه
US UK
tuesday
در دوشنبه
US UK
on monday
یک هفته بعد از سه شنبه
US UK
a week on tuesday
پنج شنبه
US UK
thursday
در شنبه
US UK
on saturday
هر سه شنبه ، سه شنبه ها
US UK
on tuesdays
هر جمعه ، جمعه ها
US UK
on fridays
دوشنبه
US UK
monday
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.