آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

نام روزهای هفته در انگلیسی، توجه کنید که ابتدای این نامها با حروف بزرگ نوشته میشود.

هر شنبه ، شنبه ها
US UK
on saturdays
هر سه شنبه ، سه شنبه ها
US UK
on tuesdays
هر دوشنبه ، دوشنبه ها
US UK
on mondays
چهارشنبه
US UK
wednesday
سه شنبه
US UK
tuesday
هر جمعه ، جمعه ها
US UK
on fridays
امروز چه روزی است؟
US UK
what day is it today?
یکشنبه
US UK
sunday
در سه شنبه
US UK
on tuesday
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
US UK
on wednesdays
یک هفته بعد از سه شنبه
US UK
a week on tuesday
دوشنبه
US UK
monday
در دوشنبه
US UK
on monday
در شنبه
US UK
on saturday
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
US UK
on thursdays
پنج شنبه
US UK
thursday
در چهارشنبه
US UK
on wednesday
در جمعه
US UK
on friday
در یکشنبه
US UK
on sunday
شنبه
US UK
saturday
چه روزی است؟
US UK
what day is it?
یک هفته بعد از فردا
US UK
a week tomorrow
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
US UK
on sundays
جمعه
US UK
friday
در پنجشنبه
US UK
on thursday
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.