آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

نام روزهای هفته در انگلیسی، توجه کنید که ابتدای این نامها با حروف بزرگ نوشته میشود.

یکشنبه
US UK
sunday
در پنجشنبه
US UK
on thursday
چهارشنبه
US UK
wednesday
شنبه
US UK
saturday
جمعه
US UK
friday
یک هفته بعد از سه شنبه
US UK
a week on tuesday
در جمعه
US UK
on friday
چه روزی است؟
US UK
what day is it?
در شنبه
US UK
on saturday
یک هفته بعد از فردا
US UK
a week tomorrow
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
US UK
on thursdays
هر سه شنبه ، سه شنبه ها
US UK
on tuesdays
در دوشنبه
US UK
on monday
هر شنبه ، شنبه ها
US UK
on saturdays
پنج شنبه
US UK
thursday
امروز چه روزی است؟
US UK
what day is it today?
در یکشنبه
US UK
on sunday
هر جمعه ، جمعه ها
US UK
on fridays
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
US UK
on wednesdays
دوشنبه
US UK
monday
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
US UK
on sundays
سه شنبه
US UK
tuesday
در سه شنبه
US UK
on tuesday
در چهارشنبه
US UK
on wednesday
هر دوشنبه ، دوشنبه ها
US UK
on mondays
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.