آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

نام روزهای هفته در انگلیسی، توجه کنید که ابتدای این نامها با حروف بزرگ نوشته میشود.

یکشنبه
US UK
sunday
جمعه
US UK
friday
در جمعه
US UK
on friday
یک هفته بعد از سه شنبه
US UK
a week on tuesday
امروز چه روزی است؟
US UK
what day is it today?
در سه شنبه
US UK
on tuesday
هر دوشنبه ، دوشنبه ها
US UK
on mondays
هر سه شنبه ، سه شنبه ها
US UK
on tuesdays
چهارشنبه
US UK
wednesday
هر جمعه ، جمعه ها
US UK
on fridays
چه روزی است؟
US UK
what day is it?
یک هفته بعد از فردا
US UK
a week tomorrow
در چهارشنبه
US UK
on wednesday
شنبه
US UK
saturday
در پنجشنبه
US UK
on thursday
هر شنبه ، شنبه ها
US UK
on saturdays
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
US UK
on wednesdays
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
US UK
on sundays
در یکشنبه
US UK
on sunday
سه شنبه
US UK
tuesday
دوشنبه
US UK
monday
در دوشنبه
US UK
on monday
پنج شنبه
US UK
thursday
در شنبه
US UK
on saturday
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
US UK
on thursdays
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.