آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week: Review vocabulary - Persian to English

یکشنبه
هر دوشنبه+دوشنبه ها
در جمعه
یک هفته بعد از سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک هفته بعد از فردا
شنبه
هر سه شنبه+سه شنبه ها
سه شنبه
چه روزی است؟
امروز چه روزی است؟
هر یکشنبه+یکشنبه ها
جمعه
در یکشنبه
در دوشنبه
در شنبه
در سه شنبه
هر چهارشنبه+چهارشنبه ها
هر شنبه+شنبه ها
هر پنج شنبه+پنج شنبه ها
در چهارشنبه
هر جمعه+جمعه ها
در پنجشنبه
دوشنبه
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.