آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 3)

سوم
US UK
third
دوم
US UK
second
اول
US UK
first
هشتم
US UK
eighth
چهاردهم
US UK
fourteenth
چهار بار
US UK
four times
دهم
US UK
tenth
دو بار
US UK
twice
پنجم
US UK
fifth
دوازدهم
US UK
twelfth
نهم
US UK
ninth
ششم
US UK
sixth
یکبار
US UK
once
پنج بار
US UK
five times
هفتم
US UK
seventh
سه بار
US UK
three times
چهارم
US UK
fourth
یازدهم
US UK
eleventh
سیزدهم
US UK
thirteenth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.