آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 3)

سه بار
US UK
three times
دهم
US UK
tenth
چهار بار
US UK
four times
پنج بار
US UK
five times
چهارم
US UK
fourth
نهم
US UK
ninth
یازدهم
US UK
eleventh
هفتم
US UK
seventh
دوازدهم
US UK
twelfth
هشتم
US UK
eighth
یکبار
US UK
once
سیزدهم
US UK
thirteenth
چهاردهم
US UK
fourteenth
اول
US UK
first
پنجم
US UK
fifth
دوم
US UK
second
ششم
US UK
sixth
سوم
US UK
third
دو بار
US UK
twice
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.