آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 3)

هشتم
US UK
eighth
چهار بار
US UK
four times
اول
US UK
first
دوم
US UK
second
ششم
US UK
sixth
سه بار
US UK
three times
چهارم
US UK
fourth
یازدهم
US UK
eleventh
پنج بار
US UK
five times
یکبار
US UK
once
دو بار
US UK
twice
نهم
US UK
ninth
هفتم
US UK
seventh
سیزدهم
US UK
thirteenth
پنجم
US UK
fifth
چهاردهم
US UK
fourteenth
دوازدهم
US UK
twelfth
سوم
US UK
third
دهم
US UK
tenth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.