آکادمی زبان انگلیسی
 

  Mark & Bill

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What two states are the guys from?
What year are the two students in?
What university are they currently at?
What are all the majors that were brought up?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.