آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

صد
US UK
one hundred
سی
US UK
thirty
بیست
US UK
twenty
سه هزار
US UK
three thousand
بیست و یک
US UK
twenty-one
هفتاد
US UK
seventy
هشتاد
US UK
eighty
شصت (60)
US UK
sixty
یک میلیارد
US UK
one billion
دو هزار
US UK
two thousand
چهل
US UK
forty
بیست و دو
US UK
twenty-two
سیصد
US UK
three hundred
نود (90)
US UK
ninety
یک میلیون
US UK
one million
صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
هزار
US UK
one thousand
دویست (200)
US UK
two hundred
بیست و سه
US UK
twenty-three
پنجاه
US UK
fifty
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.