آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

بیست و یک
US UK
twenty-one
شصت (60)
US UK
sixty
هشتاد
US UK
eighty
یک میلیارد
US UK
one billion
سه هزار
US UK
three thousand
سی
US UK
thirty
چهل
US UK
forty
دو هزار
US UK
two thousand
یک میلیون
US UK
one million
صد
US UK
one hundred
بیست و سه
US UK
twenty-three
صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
بیست و دو
US UK
twenty-two
نود (90)
US UK
ninety
بیست
US UK
twenty
دویست (200)
US UK
two hundred
هزار
US UK
one thousand
پنجاه
US UK
fifty
سیصد
US UK
three hundred
هفتاد
US UK
seventy
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.