آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

بیست و یک
US UK
twenty-one
شصت (60)
US UK
sixty
بیست
US UK
twenty
یک میلیارد
US UK
one billion
هشتاد
US UK
eighty
نود (90)
US UK
ninety
یک میلیون
US UK
one million
بیست و دو
US UK
twenty-two
صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
سه هزار
US UK
three thousand
هفتاد
US UK
seventy
صد
US UK
one hundred
چهل
US UK
forty
پنجاه
US UK
fifty
دو هزار
US UK
two thousand
سی
US UK
thirty
بیست و سه
US UK
twenty-three
دویست (200)
US UK
two hundred
هزار
US UK
one thousand
سیصد
US UK
three hundred
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.