آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

پنجاه
US UK
fifty
چهل
US UK
forty
صد
US UK
one hundred
سه هزار
US UK
three thousand
یک میلیارد
US UK
one billion
دویست (200)
US UK
two hundred
سیصد
US UK
three hundred
هفتاد
US UK
seventy
بیست و یک
US UK
twenty-one
هزار
US UK
one thousand
بیست و دو
US UK
twenty-two
شصت (60)
US UK
sixty
نود (90)
US UK
ninety
بیست
US UK
twenty
صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
بیست و سه
US UK
twenty-three
یک میلیون
US UK
one million
دو هزار
US UK
two thousand
سی
US UK
thirty
هشتاد
US UK
eighty
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.