آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2): Review vocabulary - Persian to English

یک میلیارد
پنجاه
شصت (60)
صد
بیست و دو
سه هزار
بیست و سه
هفتاد
یک میلیون
چهل
سیصد
بیست و یک
سی
صد و یک (101)
دویست (200)
بیست
دو هزار
هشتاد
نود (90)
هزار
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.