آکادمی زبان انگلیسی
 

  Talking

در این درس لغات و عبارات اولیه و ضروری در مورد گفتگو و مکالمه را مرور خواهیم کرد. 

نامه
US UK
letter
داستان
US UK
story
سال نو مبارک
US UK
happy new year
سلام
US UK
hello
ایمیل ، پست اکترونیکی
US UK
email
تبریک
US UK
congratulations
کجا
US UK
where
متشکرم ، ممنونم
US UK
thank you
صحبت کردن
US UK
speak
پاسخ دادن ، جواب دادن
US UK
answer
باز کردن در
US UK
answer the door
تولدت مبارک
US UK
happy birthday
گفتن ، بیان کردن
US UK
tell
پاسخ دادن
US UK
reply
نشانی ، آدرس
US UK
address
لطفا
US UK
please
لطیفه ، جوک
US UK
joke
تلفن
US UK
telephone
شماره تلفن
US UK
telephone number
صحبت کردن ، حرف زدن ، گفتگو کردن
US UK
talk
نام ، اسم
US UK
name
چرا ، برای چه
US UK
why
خداحافظ
US UK
goodbye
ساعت
US UK
time
گفتن
US UK
say
چطور ، چگونه
US UK
how
پرسیدن ، درخواست کردن
US UK
ask
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.