آکادمی زبان انگلیسی
 

  Talking

در این درس لغات و عبارات اولیه و ضروری در مورد گفتگو و مکالمه را مرور خواهیم کرد. 

لطفا
US UK
please
تلفن
US UK
telephone
داستان
US UK
story
سال نو مبارک
US UK
happy new year
سلام
US UK
hello
تبریک
US UK
congratulations
خداحافظ
US UK
goodbye
صحبت کردن
US UK
speak
لطیفه ، جوک
US UK
joke
نام ، اسم
US UK
name
ساعت
US UK
time
نامه
US UK
letter
پاسخ دادن
US UK
reply
نشانی ، آدرس
US UK
address
چطور ، چگونه
US UK
how
پرسیدن ، درخواست کردن
US UK
ask
گفتن
US UK
say
پاسخ دادن ، جواب دادن
US UK
answer
چرا ، برای چه
US UK
why
تولدت مبارک
US UK
happy birthday
ایمیل ، پست اکترونیکی
US UK
email
شماره تلفن
US UK
telephone number
کجا
US UK
where
متشکرم ، ممنونم
US UK
thank you
صحبت کردن ، حرف زدن ، گفتگو کردن
US UK
talk
گفتن ، بیان کردن
US UK
tell
باز کردن در
US UK
answer the door
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.