آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

نام ماه ها و فصل ها به زبان انگلیسی؛ توجه کنید که حرف اول این نامها با حروف بزرگ نوشته میشوند.

نوامبر
US UK
november
ژانویه
US UK
january
اوت
US UK
august
فوریه
US UK
february
ژوئیه
US UK
july
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
US UK
autumn
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
US UK
fall
ژوئن
US UK
june
مارس
US UK
march
فصل بهار
US UK
spring
دسامبر
US UK
december
آوریل
US UK
april
فصل زمستان
US UK
winter
مِی
US UK
may
سپتامبر
US UK
september
اکتبر
US UK
october
فصل تابستان
US UK
summer
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.