آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

نام ماه ها و فصل ها به زبان انگلیسی؛ توجه کنید که حرف اول این نامها با حروف بزرگ نوشته میشوند.

فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
US UK
fall
سپتامبر
US UK
september
ژانویه (اولین ماه میلادی)
US UK
january
نوامبر (یازدهمین ماه میلادی)
US UK
november
ماه مِی (پنجمین ماه میلادی)
US UK
may
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
US UK
autumn
ژوئیه (هفتمین ماه میلادی)
US UK
july
مارس (سومین ماه میلادی)
US UK
march
فوریه (دومین ماه میلادی)
US UK
february
فصل تابستان
US UK
summer
آوریل
US UK
april
دسامبر (آخرین ماه در سال میلادی)
US UK
december
فصل زمستان
US UK
winter
اکتبر
US UK
october
فصل بهار
US UK
spring
ژوئن (ششمین ماه میلادی)
US UK
june
ماه اوت (هشتمین ماه میلادی)
US UK
august
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.