آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

نام ماه ها و فصل ها به زبان انگلیسی؛ توجه کنید که حرف اول این نامها با حروف بزرگ نوشته میشوند.

ژوئیه (هفتمین ماه میلادی)
US UK
july
نوامبر (یازدهمین ماه میلادی)
US UK
november
ژوئن (ششمین ماه میلادی)
US UK
june
اکتبر
US UK
october
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
US UK
autumn
ماه مِی (پنجمین ماه میلادی)
US UK
may
آوریل
US UK
april
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
US UK
fall
فوریه (دومین ماه میلادی)
US UK
february
فصل بهار
US UK
spring
دسامبر (آخرین ماه در سال میلادی)
US UK
december
فصل زمستان
US UK
winter
مارس (سومین ماه میلادی)
US UK
march
فصل تابستان
US UK
summer
ماه اوت (هشتمین ماه میلادی)
US UK
august
سپتامبر
US UK
september
ژانویه (اولین ماه میلادی)
US UK
january
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.