آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons: Review vocabulary - Persian to English

مارس (سومین ماه میلادی)
ژوئن (ششمین ماه میلادی)
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
آوریل
فصل زمستان
ژانویه (اولین ماه میلادی)
اکتبر
دسامبر (آخرین ماه در سال میلادی)
ماه اوت (هشتمین ماه میلادی)
فصل تابستان
ماه مِی (پنجمین ماه میلادی)
سپتامبر
فصل بهار
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
نوامبر (یازدهمین ماه میلادی)
ژوئیه (هفتمین ماه میلادی)
فوریه (دومین ماه میلادی)
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.