آکادمی زبان انگلیسی
 

  Learning

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What subject is she learning?
What color is the sun?
What does she color blue?
Is the tree green?
Does she like drawing pictures?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.