آکادمی زبان انگلیسی
 

  Lisa

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What does Lisa love?
What does Emily drink for breakfast?
How many oranges does she eat?
When does she eat pizza?
Which is her least expensive meal?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.