آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

بیستم
US UK
twentieth
هجدهم
US UK
eighteenth
بیست و سوم
US UK
twenty-third
پنجاهم
US UK
fiftieth
چهلم
US UK
fortieth
شصتم
US UK
sixtieth
نوزدهم
US UK
nineteenth
صدم
US UK
hundredth
نود ام
US UK
ninetieth
شانزدهم
US UK
sixteenth
بیست و یکم
US UK
twenty-first
بیست و دوم
US UK
twenty-second
پانزدهم
US UK
fifteenth
هفتادم
US UK
seventieth
هفدهم
US UK
seventeenth
سی ام
US UK
thirtieth
هشتادم
US UK
eightieth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.