آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

بیست و یکم
US UK
twenty-first
هفدهم
US UK
seventeenth
هفتادم
US UK
seventieth
شانزدهم
US UK
sixteenth
نوزدهم
US UK
nineteenth
پنجاهم
US UK
fiftieth
هشتادم
US UK
eightieth
شصتم
US UK
sixtieth
بیستم
US UK
twentieth
چهلم
US UK
fortieth
پانزدهم
US UK
fifteenth
صدم
US UK
hundredth
سی ام
US UK
thirtieth
نود ام
US UK
ninetieth
بیست و دوم
US UK
twenty-second
بیست و سوم
US UK
twenty-third
هجدهم
US UK
eighteenth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.