آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4): Review vocabulary - Persian to English

نوزدهم
بیست و یکم
سی ام
صدم
هفدهم
پنجاهم
نود ام
شصتم
بیستم
هفتادم
بیست و سوم
چهلم
پانزدهم
هجدهم
هشتادم
شانزدهم
بیست و دوم
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.