آکادمی زبان انگلیسی
 

  Everyday things - Part 1

در این درس مهم ترین و اولین لغات مربوط به فعالیت ها و امور روزمره مورد بررسی قرار می گیرد.

نامه
US UK
letter
گفتن ، بیان کردن
US UK
tell
تلفن زدن ، تلفن کردن
US UK
phone
اتوبوس
US UK
bus
قطار
US UK
train
خودرو ، اتومبیل ، ماشین
US UK
car
شغل ، کار
US UK
work
تختخواب
US UK
bed
شام
US UK
dinner
گوشی تلفن
US UK
phone
معمولاً
US UK
usually
خانه
US UK
house
توانستن
US UK
can
نگاه کردن (تماشا کردن)
US UK
watch
روزنامه
US UK
newspaper
معمولا ، به طور معمول
US UK
normally
حمام و دستشویی
US UK
bathroom
گوش دادن
US UK
listen
تمیز کردن
US UK
clean
وقت ، زمان
US UK
time
نوشتن
US UK
write
دوست
US UK
friend
خوردن ، نوشیدن
US UK
have
رفتن
US UK
go
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.