آکادمی زبان انگلیسی
 

  Everyday things - Part 2

در این درس مهم ترین و اولین لغات مربوط به فعالیت ها و امور روزمره مورد بررسی قرار می گیرد.

نامه
US UK
letter
شستن لباس
US UK
do the laundry
معمولاً
US UK
usually
گاهی ، بعضی وقت ها
US UK
sometimes
رفتن به سر کار
US UK
go to work
از خواب بیدار شدن ، از خواب بیدار کردن
US UK
wake up
هر روز
US UK
every day
پیاده ، با پای پیاده
US UK
on foot
به وسیله ی ، توسط کسی یا چیزی
US UK
by
معمولا ، به طور معمول
US UK
typically
چقدر؟ ، چند؟
US UK
how
بلند شدن از رختخواب
US UK
get up
هر چند وقت
US UK
how often
حمام کردن
US UK
take a bath
رفتن برای انجام کاری
US UK
go for a
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.