آکادمی زبان انگلیسی
 

  My name is Scott

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Where is Scott?
How many doors and windows are there?
Is there a pencil sharpener on his desk?
Is the workbook on his desk?
Where is the clock?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.