آکادمی زبان انگلیسی
 

  Watching Basketball

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What is affecting Kobe Bryant's performance?
What statement is true?
What positive reasons are mentioned to play basketball?
Besides basketball, what other sport was briefly mentioned?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.