آکادمی زبان انگلیسی
 

  Next weekend

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
When will I go to London?
Who will I visit?
Will I visit a museum in London?
Have I been to London before?
Why am I excited to go to England?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.