آکادمی زبان انگلیسی
 

  Past Simple - Part 1

در این مطلب به توضیح و بررسی زمان فعل گذشته ی ساده (Past Simple) می پردازیم.

در ابتدا به نحوه ی ساخت فعل گذشته ی ساده اشاره می کنیم و سپس موارد کاربرد را بررسی خواهیم کرد.

برای ساخت گذشته ی ساده 2 حالت وجود دارد.

در حالت اول که به آن "فعل با قاعده (Regular Verb)" می گوییم کافی است به انتهای فعل ed اضافه کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I / you / he / she / it / we / they + Verb + -ed

 

Call : called

like : liked

want : wanted

work : worked

 

در حالت دوم که به آن " فعل بی قاعده ( Irregular Verb ) " می گوییم و شامل برخی از افعال انگلیسی می شود، بدون قاعده خاصی به صورت گذشته در می‌آیند، این افعال بی‌قاعده هستند و باید آنها را حفظ کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

Be : was / were

Buy: bought

Can : could

Eat : ate

کاربردهای گذشته ی ساده:

1 - .بیان کاری در که در گذشته انجام شده و تمام شده است.

I bought the book yesterday.

من کتاب رو دیروز خریدم.

 

I visited Berlin last week.

هفته ی گذشته از برلین بازدید کردم. (به برلین سفر کردم)

 

2 - بیان کارهایی که در گذشته چندین و چند بار تکرار شده (نوعی عادت و برنامه ی مدون بوده) و البته در زمان حال دیگر ادامه ندارد و تمام شده است.

I played basketball when I was young.

وقتی جوان بودم بسکتبال بازی می کردم. 

 

We swam a lot while we were on holiday.

وقتی در تعطیلات بودیم خیلی شنا می کردیم.

 

چند نکته در مورد ساخت حالت گذشته ی افعال باقاعده:

1 - افعالی که به e ختم می شوند، به انتهای آنها فقط d اضافه میکنیم.

Love : Loved

 

2 - اگر حرف ماقبل آخر صدا دار باشد و حرف آخر بی صدا، حرف آخر را تکرار کرده و سپس ed را به انتهای آن اضافه می کنیم:

Stop : Stopped

Travel : Travelled

 

3 - افعالی که حرف آخر آنها y باشد و قبل از حرف آخر یک حرف بی صدا قرار داشته باشد ابتدا y را حذف کرده و سپس به جای آن ied اضافه می کنیم:

Cry : Cried

Try : Tried

 4 - دقت داشته باشید که اگر لغات زیر و لغات مشابه با لغات زیر در یک جمله وجود داشت آن جمله به احتمال زیاد مربوط به زمان گذشته است:

Yesterday

Last Sunday / last week / last month /

last November / last year

1 hour ago / 5 days ago / 3 months ago / 10 years ago

When I was a child… / When we were in college…

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.