آکادمی زبان انگلیسی
 

  Shopping Vocabulary

در این بخش مجموعه لغات و اصطلاحات مرتبط با خرید مورد بررسی قرار می گیرد.

ویترین (انگلیسی بریتانیایی)
US UK
shop window
دزد مغازه ، کسی که از مغازه چیزی بلند می کند
US UK
shoplifter
ویترین
US UK
display window
مرکز خرید
US UK
shopping center
مغازه ، فروشگاه
US UK
shop
نمای جلوی مغازه
US UK
storefront
کسی که بدون قصد خرید فقط قیمت می پرسه
US UK
window shopper
مغازه گردی (دور زدن در خیابان و تماشای ویترین مغازه ها)
US UK
window shopping
ویترین (انگلیسی آمریکایی)
US UK
store window
ویترین شیشه ای که معمولا در داخل فروشگاه ها و موزه ها برای نگهداری کالاهای قیمتی استفاده می شود.
US UK
showcase
نمای جلوی مغازه (انگلیسی بریتانیایی)
US UK
shopfront
خرید کردن
US UK
shop
عاشق خرید ، معتاد به خرید
US UK
shopaholic
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.