آکادمی زبان انگلیسی
 

  Movement

در این درس لغات و واژه های مقدماتی برای بیان حرکت (Movement) را مرور خواهیم کرد.

دوچرخه
US UK
bike
هر روز
US UK
every day
هرگز
US UK
never
تاکسی
US UK
taxi
جا ماندن و از دست دادن وسیله ی نقلیه مانند قطار و اتوبوس و ...
US UK
miss
دویدن
US UK
run
مترو ، قطار زیرزمینی
US UK
subway
بالا رفتن
US UK
climb
عبور کردن از کنار چیزی / کسی ، رد شد از کنار چیزی / کسی
US UK
pass
اتوبوس
US UK
bus
سوار شدن (اسب، دوچرخه و ...)
US UK
ride
کامیون
US UK
truck
پریدن
US UK
jump
پرواز کردن
US UK
fly
هواپیما
US UK
plane
حمل کردن
US UK
carry
گرفتن (سوار شدن) وسیله ی نقلیه ، رفتن با وسیله ی نقلیه
US UK
take
قطار
US UK
train
رانندگی کردن
US UK
drive
چمدان
US UK
luggage
شنا کردن
US UK
swim
افتادن
US UK
fall
راه رفتن
US UK
walk
دوچرخه
US UK
bicycle
گرفتن چیزی با دست
US UK
catch
یکبار
US UK
once
رقصیدن
US UK
dance
موتورسیکلت
US UK
motorcycle
کشتی
US UK
ship
دویدن آهسته ، پیاده روی تند
US UK
jog
رفتن
US UK
go
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.