آکادمی زبان انگلیسی
 

  Movement

در این درس لغات و واژه های مقدماتی برای بیان حرکت (Movement) را مرور خواهیم کرد.

یکبار
US UK
once
رانندگی کردن
US UK
drive
هرگز
US UK
never
افتادن
US UK
fall
بالا رفتن
US UK
climb
قطار
US UK
train
عبور کردن از کنار چیزی / کسی ، رد شد از کنار چیزی / کسی
US UK
pass
شنا کردن
US UK
swim
گرفتن چیزی با دست
US UK
catch
پرواز کردن
US UK
fly
رفتن
US UK
go
دوچرخه
US UK
bike
کامیون
US UK
truck
هر روز
US UK
every day
مترو ، قطار زیرزمینی
US UK
subway
گرفتن (سوار شدن) وسیله ی نقلیه ، رفتن با وسیله ی نقلیه
US UK
take
دوچرخه
US UK
bicycle
تاکسی
US UK
taxi
سوار شدن (اسب، دوچرخه و ...)
US UK
ride
کشتی
US UK
ship
چمدان
US UK
luggage
موتورسیکلت
US UK
motorcycle
اتوبوس
US UK
bus
پریدن
US UK
jump
دویدن آهسته ، پیاده روی تند
US UK
jog
حمل کردن
US UK
carry
رقصیدن
US UK
dance
راه رفتن
US UK
walk
هواپیما
US UK
plane
جا ماندن و از دست دادن وسیله ی نقلیه مانند قطار و اتوبوس و ...
US UK
miss
دویدن
US UK
run
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.