آکادمی زبان انگلیسی
 

  Movement

در این درس لغات و واژه های مقدماتی برای بیان حرکت (Movement) را مرور خواهیم کرد.

دویدن
US UK
run
دویدن آهسته ، پیاده روی تند
US UK
jog
عبور کردن از کنار چیزی / کسی ، رد شد از کنار چیزی / کسی
US UK
pass
بالا رفتن
US UK
climb
هرگز
US UK
never
هواپیما
US UK
plane
دوچرخه
US UK
bicycle
گرفتن چیزی با دست
US UK
catch
قطار
US UK
train
افتادن
US UK
fall
رفتن
US UK
go
تاکسی
US UK
taxi
رانندگی کردن
US UK
drive
یکبار
US UK
once
گرفتن (سوار شدن) وسیله ی نقلیه ، رفتن با وسیله ی نقلیه
US UK
take
کامیون
US UK
truck
موتورسیکلت
US UK
motorcycle
جا ماندن و از دست دادن وسیله ی نقلیه مانند قطار و اتوبوس و ...
US UK
miss
حمل کردن
US UK
carry
شنا کردن
US UK
swim
رقصیدن
US UK
dance
اتوبوس
US UK
bus
چمدان
US UK
luggage
کشتی
US UK
ship
پریدن
US UK
jump
پرواز کردن
US UK
fly
مترو ، قطار زیرزمینی
US UK
subway
سوار شدن (اسب، دوچرخه و ...)
US UK
ride
هر روز
US UK
every day
دوچرخه
US UK
bike
راه رفتن
US UK
walk
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.