آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4): Review vocabulary - English to Persian

fortieth
fifteenth
twentieth
eightieth
twenty-first
sixtieth
eighteenth
thirtieth
nineteenth
ninetieth
twenty-second
twenty-third
seventeenth
hundredth
sixteenth
seventieth
fiftieth
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.