آکادمی زبان انگلیسی
 

  Words related to weather

کلمات و عبارات مربوط به صحبت در مورد آب و هوا

برف باریدن
US UK
snow
پیش بینی وضع هوا
US UK
weather forecast
منجمد شدن
US UK
freeze
دانه‌های تگرگ
US UK
hailstone
آب و هوا ، اقلیم
US UK
climate
تگرگ باریدن
US UK
hail
رطوبت
US UK
humidity
فارنهایت (واحد سنجش دما)
US UK
fahrenheit
دماسنج
US UK
thermometer
تغییرات اقلیمی
US UK
climate change
درجه ی دما
US UK
degree
فشارسنج
US UK
barometer
دانه ی برف
US UK
snowflake
قطره باران
US UK
raindrop
باران باریدن
US UK
rain
سلسیوس (واحد سنجش دما)
US UK
celsius
فشار بالا
US UK
high pressure
بارندگی ، بارش باران
US UK
rainfall
گرم شدن (هوا و شرایط جوی)
US UK
thaw
ذوب شدن
US UK
melt
گرمایش جهانی
US UK
global warming
فشار کم
US UK
low pressure
دما
US UK
temperature
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.