آکادمی زبان انگلیسی
 

  Basic phrases

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

لطفا
US UK
please
خداحافظ
US UK
bye
متشکرم
US UK
thanks
عصر به خیر
US UK
good evening
شب به خیر
US UK
goodnight
شاید
US UK
maybe
بعدا می بینمت
US UK
see you later
روز خوبی داشته باشی
US UK
have a nice day
خواهش می کنم
US UK
you're welcome
بله
US UK
yes
به زودی می بینمت
US UK
see you soon
از شما خیلی متشکرم
US UK
thank you very much
سلام
US UK
hello
از شما متشکرم
US UK
thank you
خیر
US UK
no
حرفشم نزن!
US UK
don't mention it
خیلی متشکرم
US UK
thanks very much
به امید دیدار
US UK
see you
آخر هفته ی خوبی داشته باشی
US UK
have a good weekend
شاید
US UK
perhaps
سلام
US UK
hi
صبح به خیر
US UK
good morning
خداحافظ
US UK
goodbye
بعد از ظهر به خیر
US UK
good afternoon
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.