آکادمی زبان انگلیسی
 

  Basic phrases

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

از شما خیلی متشکرم
US UK
thank you very much
شب به خیر
US UK
goodnight
به زودی می بینمت
US UK
see you soon
خواهش می کنم
US UK
you're welcome
شاید
US UK
maybe
صبح به خیر
US UK
good morning
بعدا می بینمت ، خداحافظ
US UK
see you later
خیلی متشکرم
US UK
thanks very much
عصر به خیر
US UK
good evening
متشکرم
US UK
thanks
شاید
US UK
perhaps
بله
US UK
yes
به امید دیدار ، خداحافظ
US UK
see you
متشکرم ، ممنونم
US UK
thank you
بعد از ظهر به خیر
US UK
good afternoon
خداحافظ
US UK
goodbye
سلام
US UK
hi
خداحافظ
US UK
bye
لطفا
US UK
please
حرفشم نزن!
US UK
don't mention it
سلام
US UK
hello
خیر
US UK
no
روز خوبی داشته باشی
US UK
have a nice day
آخر هفته ی خوبی داشته باشی
US UK
have a good weekend
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.