آکادمی زبان انگلیسی
 

  Basic phrases

 برخی از عبارت های ابتدایی انگلیسی که می توانید در مکالمات روزانه استفاده کنید

صبح به خیر
US UK
good morning
به زودی می بینمت
US UK
see you soon
عصر به خیر
US UK
good evening
از شما خیلی متشکرم
US UK
thank you very much
سلام
US UK
hi
متشکرم
US UK
thanks
شب به خیر
US UK
goodnight
حرفشم نزن!
US UK
don't mention it
به امید دیدار ، خداحافظ
US UK
see you
بعدا می بینمت ، خداحافظ
US UK
see you later
شاید
US UK
maybe
آخر هفته ی خوبی داشته باشی
US UK
have a good weekend
خداحافظ
US UK
bye
لطفا
US UK
please
شاید
US UK
perhaps
متشکرم ، ممنونم
US UK
thank you
روز خوبی داشته باشی
US UK
have a nice day
بله
US UK
yes
خیر
US UK
no
بعد از ظهر به خیر
US UK
good afternoon
خواهش می کنم
US UK
you're welcome
سلام
US UK
hello
خداحافظ
US UK
goodbye
خیلی متشکرم
US UK
thanks very much
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.