آکادمی زبان انگلیسی
 

  Ben works on a farm

متن را مطالعه نموده و به سوالاتی که در رابطه با متن طرح شده اند پاسخ دهید.

Ben works on a farm.

He grows corn.

He grows peas.

He grows carrots.

Where does Ben work?
What kind of food does Ben grow?
Ben grows
Ben does not grow
Ben probably also grows
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.