آکادمی زبان انگلیسی
 

  Bill

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Where is Bill?
Who is in the bathroom?
What time does the front door ring?
Who is at the door?
Where are they going?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.