آکادمی زبان انگلیسی
 

  Brad & Randy

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
Where is the conversation taking place?
How much is the person asking for rent?
What concern did the person have regarding the place?
When do they plan on meeting?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.