آکادمی زبان انگلیسی
 

  They want to be ...

ابتدا به فایل صوتی گوش داده و سپس به سوالاتی که بر اساس محتوای فایل صوتی تهیه شده اند پاسخ دهید.

مشاهده متن فایل صوتی
What does Scott want to be when he grows up?
What doesn’t he want to be?
Who wants to be a musician?
Who wants to be famous?
Does Molly want to be an astronaut?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.