آکادمی زبان انگلیسی
 

  Emotional characteristics (Advanced)

کلمات و عبارات برای توصیف ویژگی های احساسی اشخاص (سطح پیشرفته)

بی فکر و هوسی (کسی که یهو و از روی هوس و بدون فکر کردن کاری را انجام می دهد)
US UK
impulsive
برون گرا ، دارای شخصیت اجتماعی
US UK
extroverted
خام ، نا پخته
US UK
crude
تندخو ، بد اخلاق
US UK
bad-tempered
درون گرا
US UK
introverted
پر اِفاده ، خودشیفته
US UK
snobbish
بی مرام ، فاقد اصول اخلاقی
US UK
unscrupulous
خوش مشرب ، خوش خلق
US UK
good-humoured
بی خیال ، کسی که سخت نمی گیرد
US UK
easy-going
مطیع ، فرمانبردار
US UK
obedient
خشن ، خسیس
US UK
mean
عجول
US UK
hotheaded
نافرمان ، سر کش
US UK
disobedient
منطقی ، معقولانه
US UK
sensible
دمدمی مزاج
US UK
moody
پایبند اصول اخلاقی
US UK
principled
تندمزاج ، عصبی
US UK
hot-tempered
فرهیخته
US UK
sophisticated
خود بزرگ بین ، خود پسند
US UK
conceited
حواس پرت ، سر به هوا
US UK
absent-minded
مغرور ، متکبر
US UK
arrogant
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.