آکادمی زبان انگلیسی
 

  Emotional characteristics (Advanced)

کلمات و عبارات برای توصیف ویژگی های احساسی اشخاص (سطح پیشرفته)

بی فکر و هوسی (کسی که یهو و از روی هوس و بدون فکر کردن کاری را انجام می دهد)
US UK
impulsive
تندخو ، بد اخلاق
US UK
bad-tempered
بی خیال ، کسی که سخت نمی گیرد
US UK
easy-going
خشن ، خسیس
US UK
mean
نافرمان ، سر کش
US UK
disobedient
حواس پرت ، سر به هوا
US UK
absent-minded
پایبند اصول اخلاقی
US UK
principled
مطیع ، فرمانبردار
US UK
obedient
تندمزاج ، عصبی
US UK
hot-tempered
برون گرا ، دارای شخصیت اجتماعی
US UK
extroverted
بی مرام ، فاقد اصول اخلاقی
US UK
unscrupulous
خام ، نا پخته
US UK
crude
خود بزرگ بین ، خود پسند
US UK
conceited
مغرور ، متکبر
US UK
arrogant
فرهیخته
US UK
sophisticated
درون گرا
US UK
introverted
پر اِفاده ، خودشیفته
US UK
snobbish
عجول
US UK
hotheaded
خوش مشرب ، خوش خلق
US UK
good-humoured
دمدمی مزاج
US UK
moody
منطقی ، معقولانه
US UK
sensible
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.