آکادمی زبان انگلیسی
 

  Emotional characteristics (Advanced): Review vocabulary - Persian to English

پایبند اصول اخلاقی
تندخو+ بد اخلاق
پر اِفاده+خودشیفته
مغرور+متکبر
عجول
بی خیال+کسی که سخت نمی گیرد
خشن+خسیس
فرهیخته
برون گرا+دارای شخصیت اجتماعی
نافرمان+سر کش
حواس پرت + سر به هوا
خام+نا پخته
بی فکر و هوسی (کسی که یهو و از روی هوس و بدون فکر کردن کاری را انجام می دهد)
تندمزاج+عصبی
خود بزرگ بین+خود پسند
بی مرام+فاقد اصول اخلاقی
دمدمی مزاج
منطقی+معقولانه
مطیع + فرمانبردار
خوش مشرب+ خوش خلق
درون گرا
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.