آکادمی زبان انگلیسی
 

  Emotional characteristics (Advanced): Review vocabulary - Persian to English

دمدمی مزاج
پایبند اصول اخلاقی
مطیع + فرمانبردار
مغرور+متکبر
درون گرا
خود بزرگ بین+خود پسند
تندخو+ بد اخلاق
تندمزاج+عصبی
خشن+خسیس
پر اِفاده+خودشیفته
بی فکر و هوسی (کسی که یهو و از روی هوس و بدون فکر کردن کاری را انجام می دهد)
منطقی+معقولانه
حواس پرت + سر به هوا
بی خیال+کسی که سخت نمی گیرد
خوش مشرب+ خوش خلق
عجول
بی مرام+فاقد اصول اخلاقی
فرهیخته
خام+نا پخته
برون گرا+دارای شخصیت اجتماعی
نافرمان+سر کش
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.