آکادمی زبان انگلیسی
 

  Family members (Part 4): Review vocabulary - English to Persian

bridegroom
widower
bridesmaid
wedding day
marriage
best man
wedding ring
separated
bride
married
wedding
honeymoon
widow
engaged
wedding dress
single
wedding anniversary
divorced
anniversary
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.