آکادمی زبان انگلیسی
 

  Vet Emergency: Review vocabulary - Persian to English

جراحی
برچسب
توله سگ
ترسیدن
جدی و عبوس
زنده ماندن
دستیار
به آرامی
ناله کردن
خونریزی داشتن
اضطراری
طاقت فرسا
ناگهانی باز شدن
موفق شدن
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.