آکادمی زبان انگلیسی
 

  Vet Emergency: Review vocabulary - Persian to English

اضطراری
به آرامی
ناگهانی باز شدن
موفق شدن
ترسیدن
زنده ماندن
طاقت فرسا
جراحی
دستیار
توله سگ
ناله کردن
خونریزی داشتن
برچسب
جدی و عبوس
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.