آکادمی زبان انگلیسی
 

  Colors: Review vocabulary - English to Persian

gold
bright green
multicoloured
green
blue
white
red
pink
black
dark green
gray
light brown
yellow
bright blue
dark brown
orange
dark blue
purple
brown
what color is it?
bright red
light blue
light green
silver
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.